Rizikové kácení ve ztížených podmínkách

img

Kácení nebezpečně situovaných stromů

Jedná se o postupné kácení stromu od vrcholu a spouštění odřezaných větví tak, abynedošlo k poškození okolního majetku (hřbitovy, zástavby, blízkost el. vedení apod.).

Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu

Používáme při speciálních typech ořezů, např. obvodová redukce a v místech kdepodmínky a finance dovolují použití těžké techniky.

Klasické kácení

Provádíme zejména při údržbě lesoparků a místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení.